28 July 2014

Blue Summer

                                               
                                                     Hello Magnolia fans!
                                               Today I decided to blue colour.
                                    Summer - it´s the blue sky, butterflies and bicycle.

                                                                      * * *
                                           Dnes jsem se rozhodla pro modrou barvu.
                                         Léto - to je modré nebe, motýli a jízdní kolo.

                                     There is Tilda on the road from "Sea Breeze coll.2013".

                                                                              * * *
                                         Tilda je z kolekce "Mořský vánek" z roku 2013.

 
                                                       I used the Distress Ink colours:
                                                     face - vintage photo, tattered rose
                                                     hair - antique linen, walnut stain
                                                     dress - stormy sky, pumice stone
                                                  bicycle - frayed burlap, pumice stone
                                                flowers - milled lavender, dusty concord
 
                                                                        * * *
                                                    Použila jsem barvy Distress Ink.
 
 
                                                                         decorations
 
 
                                                                        Challenges:
                                        Stamp and create with Magnolia-#40-summer-fun
                                                       Tilda´s town-#114-anything-goes
                                    Marvelous Magnolia challenge-#73-monochrome card
                                                          MDUC-#241-anything-goes
 
 
                                                        Have a beautiful summer.
 

 
 
 
 
 

22 July 2014

Christmas in July


                                                           Hello everyone!
                             While it is a hot summer, but why not make a christmas card.
                                   I have got a new cutting die from Tim Holtz - gifts.
                                                                    So I used it.

                                                                         * * *
                                     Je sice horké léto, ale proč neudělat Vánoční přání.
                              Mám novou vyřezávací šablonu od Tima Holtze - dárečky.
                                                              A tak jsem ji použila.
 
                                                   I tuned the card in snow colours.
 
                                                                          * * *
                                                 Ladila jsem přání do sněhových barev.
 
                                                 I painted with the Distress Ink colours:
                                                     face - vintage photo, tattered rose
                                                     hair - antique linen, frayed burlap
                                                     all other - pumice stone
 
                                                                      * * *
                                                  Malovala jsem barvami Distress Ink.
 
 
                                     I chose the stamp from "Winter Wonderland coll. 2013".
                                       There is Christmas Eve Tilda in the middle of card.
                                                         The gifts are next to Tilda.
 
                                                                         * * *
                                          Vybrala jsem razítko ze zimní kolekce roku 2013.
                                    Uprostřed přání je vánoční Tilda. Vedle Tildy jsou dárky.
 
 
                                                     decorations and the card inside
                                                                              * * *
                                                             dekorace a přání uvnitř
 

 
                                                                      Challenges:
                                                 Simply Magnolia-christmas-in-july
                             Marvelous Magnolia challenge-#72-you-chooseover-top-or-cas
                                                   MDUC-#240-winter-wonderland
 
 
                                                             Thank you for your visit.
 
 


 
 
 
 
 

16 July 2014

summer fun


                                      Hello everyone!
                                It´s summer and I made a summer wedding card.
                                I tuned  in pink colours.

                                                               * * *
                                Je léto a já jsem udělala letní svatební přání.
                                Ladila jsem do růžových barev.
 
                               There is Special Day Tilda from "Special Moments coll. 2013".
                           Tilda is standing in the grass with flowers and she is holding a dove.
 
                                                                         * * *
                              Na přání je Tilda z kolekce " Zvláštní okamžiky" z roku 2013.
                                         Tilda stojí v trávě s květinami a drží holubičku.
 
                                                                         
                                                                               * * *

 
                                                     I used the Distress Ink colours:
                                                    face - vintage photo, tattered rose
                                                    hair - antique linen, frayed burlap
                                                    dress - pumice stone, spun sugar
 
                                                                            * * *
                                                    Použila jsem barvy Distress Ink.
 
                                                                         inside
                                                                          * * *
                                                                         uvnitř
 
 
                                                I entered this card in these challenges:
                                                     Tilda´s Town-#112-summer
                                   Lovely hAenglar or sweet Magnolia-#98-summer-fun
                               Midweek Magnolias-#93-anything-goes-with Summer Fun
 
 
                                                             Have a nice summer day.
 
 
 
 

 
 

08 July 2014

wishes to the graduation


                                                                Hello !
                                          Today I come with the card to the graduation.
                                                It is for my friend´s daughter.

                                                                * * *
                                          Dnes přicházím s přáním k promoci.
                                                 Je pro dceru mé kamarádky.


                                               There is Tilda with a heart necklace.
                                          There are a lots of decorations around Tilda:
                           flowers, feathers, butterflies, a metal pen and photos from childhood.

                                                                         * * *
                                            Na přání je Tilda s náhrdelníkem - srdce.
                                                 Okolo Tildy je mnoho dekorací:
                               květiny, peříčka, motýli, kovové pero a fotografie z dětství.

 
                                                                           * * *
 
                                                         I used the Distress Ink colours:
                                                      face - vintage photo, tattered rose
                                                      hair - antique linen, frayed burlap
                                                      clothes and shoes - pumice stone
                                                      rose - walnut stain, peeled paint
                                                 
                                                                          * * *
                                                      Použila jsem barvy Distress Ink.

 
                                                              I chose the vintage style.
 
                                                                          * * *
                                                           Zvolila jsem vintage styl.
 
 
                                                                         Challenges:
                                                    The Ribbon Girl -July card Challenge
                                                    Tilda s town challenge-111-celebrate
                                              Totally Tilda-100th-challenge-anything goes