28 June 2014

the tag with a bead


                                                  Hello my creative friends!
                                      I made a tag for a gift for my best friend.
                                      I wanted to give her the Pandora bead.
                                     Tilda is holding a bead in her hand.

                                                                  * * *
                          Udělala jsem visačku na dárek pro mou nejlepší kamarádku.
                                      Chtěla jsem jí darovat korálek Pandora.
                                              Tilda drží korálek ve své ruce.


                                         I chose "Gucci Tilda" from Sea Breeze coll.2013.


                                                   I painted with the Distress Ink colours.

                                                                          * * *
                                                   Malovala jsem barvami Distress Ink.


                                                                         Challenges:
                                                         MDUC-#238-pink-pink-pink
                                          Tilda´s town challenge-#110-the-great-outdoors
                                       Marvelous Magnolia challenge-#71-anything-goes
                                            Have a nice day and thank you for your visit.
07 June 2014

my journal


                                       Hello !
                                I´m back again. And today I will show you my travel journal.
                                I´m going to plan a trip to Sweden in the summer.
                                I would like to visit Magnolia shop in Boras.

                                                                   * * *
                               Jsem zase zpátky. A dnes vám ukáži můj cestovní deník.
                               V létě plánuji cestu do Švédska.
                               Chtěla bych navštívit Magnolia obchod v Borasu.

 
                                                     I like the obsolete shabby appearance.
 
                                                                          * * *
                                                   Mám ráda zastaralý ošuntělý vzhled.
 
 
                             I chose  Sneaky Tilda from new collection "Animals of the Year".
                                            I tuned all in tones of brown and pink.
 
                                                                        * * *
                                     Vybrala jsem Tildu z nové kolekce "Zvířátka roku".
                                             Vše jsem ladila v tónech hnědé a růžové.
 
 
                                                      I used the Distress Ink colours.
 
                                                                         * * *
                                                     Použila jsem barvy Distress Ink.
 
 
                                                                           * * *
 
 
                                                       Thank you for visiting my blog.