29 March 2014

Flowers everywhere!

                                          Hello my creative friends!
                            I made a card for   Time for Magnolia challenge as a guest designer.
                                       The theme was "Flowers everywhere".

                                                                * * *
               Udělala jsem přání jako host - designer do soutěže " Time for Magnolia".
                                                       Téma bylo "Květiny všude".

                         There is Summer Wedding Tilda from "Special Moments" coll.2013.
                                       There are many flowers in the lower corner.

                                                                              * * *
                     Na přání je Letní svatební Tilda z kolekce roku 2013 " Zvláštní okamžiky" .
                                                     V dolním rohu je mnoho květin.
                                                          I used Distress Ink colours.
                                                   skin - vintage photo, tattered rose
                                                   hair - antique linen, walnut stain
                                                  dress - pumice stone, spiced marmalade
                                                  boots - walnut stain
                                  flowers - spiced marmalade, peeled paint, crushed olive
 
 
                                                                            * * *
 
                                                    I used a lace and a floral ribbon too.
 
                                                                            * * *
                                           Použila jsem také krajku a květinovou stuhu.
                                                                      Challenges:
                                     Time for Magnolia challenge-#51-flowers everywhere
                                                 Midweek Magnolias-#85-lacey-lace
                                                Tilda´s Town challenge-#98-Flowers
                                      Stamp and Create with Magnolia-#32-spring-flowers
 
 
                                                            Have a nice spring day.
                                                                           * * *
                                                                  Hezký jarní den.
 
 
 
 
 

23 March 2014

according to the colour pallete


                       I come with the spring card. But I did not use totally spring colours.
                                                The colour pallete inspired me.

                                                                   * * *
                          Přicházím s jarním přáním. Ale nepoužila jsem úplně jarní barvy.
                                                  Inspirovala mne barevná paletka.


                                                                            * * *
 
                                          There is Tilda with Mr.Rooster behind the fence.
                                            The stamp is from " Little Easter" coll. 2013.
 
                                                                         * * *
                                                Za plotem je Tilda s panem kohoutem.
                                        Razítko je z kolekce roku 2013 - "Little Easter".
 
 
                                                                     Colouring:
                                                               Distress ink reinkers
                                           Tildas dress: weathered wood, stormy sky.

                                                                          * * *
                                               Vybarvovala jsem Distress reinky.

 
                                                  Doohickeys: fence, twig with leaves, tag
                                Accessories: paper flower, feather, metal pendant - dragonfly
 
                                                                              * * *
                                      Vyřezávací šablony. plot, větvička s lístečky, visačka
                                   Doplňky: papírová květina, peří, kovový přívěsek - vážka
 
 
                                                                    Challenges:
                                                         Tilda´s Town-#97-spring
                                               Totally Tilda- #92 - Shaped card only
                                     Time for Magnolia challenge-#50 - Spring is in the air
                                      MDUC-#232-colour-combination-blue, brown, white
 
 

                                                        Thanks for visiting my blog.

                                                                           * * *
                                                    Děkuji za návštěvu mého blogu.
 
 
 

 
                                          

16 March 2014

Birthday wishes


                                           Hello my creative friends!
                                   Today I was tempted to make a card in a vintage style.
 
                                                                      * * *
                                   Dneska jsem měla chuť udělat přání ve vintage stylu.


                              There is Tilda with a glass of champagne surrounded by flowers.

                                                                             * * *
                               Na přáníčku je Tilda se sklenkou sektu obklopena květinami.
                                   This stamp is from "Happy New Year Tilda" coll.2012.
                                                        I used  Distress Ink colours.
 
                                                                          * * *
                                Toto razítko je z kolekce " Šťastný Nový rok" z roku 2012.
                                                      Použila jsem barvy Distress Ink.
 
 
                                             I sent this card to these challenges:        
                                        MDUC-#231-birthday-we´re 5 years old     
                                             Simply Magnolia- Birthday wishes                                 
                                             Midweek Magnolias-#84-flourishes
                                               Stamp and Create-#31-butterflies

                                                         Thank you for your insight.

                                                                            * * *
                                                            Děkuji za vaše nahlédnutí.
 

14 March 2014

I won TOP 3

               
                                                         Thank you very much.
                                                     I´m very happy. I won TOP 3 .
                                                                   
                                                                    * * *
                                                           Mnohokrát děkuji.
                                            Mám velkou radost. Vyhrála jsem TOP 3.


                                                            The card took a fancy.
                                                                        * * *
                                                              Toto přání se líbilo.


                                                                    Have a nice day.

02 March 2014

Birthday card with butterflies


                                      Hello my blogger friends!
                              Today I come with a birthday card in a purple colour.
                           I use a purple colour rarely. It´s a pity I think it looks good.

                                                                       * * *
                            Dnes přicházím s narozeninovým přáním ve fialové barvě.
                    Fialovou barvu používám málo. Myslím, že je to škoda, vypadá to pěkně.
 
                    There is Tilda with a fantasy flower from "Lost and found" coll. 2014.
               
                                                                           * * *
                    Na přáníčku je Tilda s fantasy květinou z kolekce 2014 - "Ztráty a nálezy".
                                                      I used the Distress Ink colours:
                                                   skin - vintage photo, tattered rose
                                         hair - antique linen, frayed burlap, walnut stain
                                                   dress - pumice stone, milled lavender
                                                   boots - pumice stone
                                    flowers - milled lavender, dusty concord, peeled paint
 
                                                                        * * *
                                                Použila jsem barvy Distress Ink.
 
                                                                      decoration:
                                           dies - butterflies (Tim Holtz), lace, paper flowers,
                                                     metal pendant - butterfly
 
                                                                         * * *
                                                                      dekorace:
                         vyřezávací šablona - motýli (Tim Holtz), krajka, papírové květiny,
                                                        kovový přívěsek - motýl
 
 
                                                                       challenges:
                                                          MDUC - #230 Butterflies
                                                Simply Magnolia - Kraft and 2 others
                                         Stamp and Create with Magnolia- #30 Birthday
                             Time for Magnolia challenge-#48 Get well or Strenght wishes
                                  Ribbon Girl Challenge-march-card-challenge-birthday

                                     Have a nice day. Thank you for  visiting.

                                                                  * * *

                                                 Hezký den. Děkuji za návštěvu.